Poradenská činnost v bytových domech a panelových domech

- ZDARMA zpracování technického a ekonomického zhodnocení navrhovaných opratření
- schůzi společenství vlastníků
- odborné poradenství v průběhu realizace
- Projektovou a dokumentační přípravu stavby (plášť budovy, inženýrské sítě, statika)
- zhodnocení a navžení použitých materiálů
- přípravu zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele
- vypsání výběrového řízení (dobrovolného i podle znění zákona 137/2006 Sb.)
- pomoc při hodnocení jednotlivých nabídek, kompletní dokumentace i ke vztahu k dotačním titulům
- zajištění financování stavby i společně s aktuálně dostupným a vhodným dotačním titulem
- zajištění koordinátora bezpečnosti práce a zpracování BOZP
- zajištění stavebního dozoru
- kompletní vyřízení stavebního povolení (je-li potřeba) a všech souvisejících povolení
- právní kontrola smluv s realizační firmou
- kolaudační řízení