DOTACE NA BYTOVÉ DOMY - IROP SC 2.5

Dotační titul IROP SC 2.5, který hradí 25,5% nákladů (min 20% úspora na teple - může to být i část dosud nevyměněných oken). Při splnění třídy B celkové dodané energie je příspěvek 32,3% z uznatelných nákladů. Program IROP SC 2.5 podporuje: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov – nemusí být komplexní, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a přechod na šetrné ekologické zdroje. IROP SC 2.5 je sice podstatně náročnější proti dotacím Jessica a Panel 2013+, ale přináší největší finanční příspěvek. IROP klade zvláště důraz na výběrové řízení. Na jeho přípravě se nesmí podílet zájemce o zhotovení díla a to pod sankcí odebrání dotace.

Pro dotační titul provedeme:

ZDARMA navrhneme technická řešení, propočet nákladů v návaznosti na dotace a finanční možnosti. Tyto souvislosti vysvětlíme na shromáždění vlastníků. Vypracujeme projektovou dokumentaci a Průkaz energetické náročnosti budovy. Zavedeme žádost do systému s kontrolou všech náležitostí. Provedeme koordinaci jednotlivých kroků tak, aby dotace byly získány jako doposud ve 100% smluvních případů. Dle podmínek programu a požadavku SVJ provedeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Po ukončení realizace podáme závěrečnou žádost o dotaci. Provedeme koordinaci procesů tak, aby nedošlo ke zpochybnění nároku na dotace. Kvalitu díla prověříme termovizní kamerou. Můžeme vše dodat na klíč nebo uskutečníme jen ty části úkonů dle vašeho požadavku. Výboru SVJ zašleme potřebné texty pro schválení na shromáždění vlastníků. Po schválení zateplení podepíšeme smlouvu na požadovaný rozsah dle cenové nabídky.

O nás:

Zajišťujeme kompletní přípravu na revitalizace bytových domů, včetně vyřízení dotace IROP nebo Panel 2013+, vypsání odpovídajícího výběrového řízení na zhotovitele díla. Zajistíme financování stavby společně s vybráním vhodného dotačního titulu. Vypracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme stavební povolení, zajistíme stavební dozor.

Pro bytové domy nabízíme: