Řešení rozvodů vody, plynu, vytápění, elektřiny a kanalizace.

Možnou úsporu na rozvodech Vám rádi vypočítáme.

Tepelnou izolací potrubí topné vody a rozvodů teplé užitkové vody lze dosáhnout omezení tepelných ztrát potrubí až o 50 % (potrubí TUV a topné vody vedené nevytápěnými prostory; vyjma potrubí topné vody procházející vytápěnými prostory, které přispívá ke krytí tepelných ztrát). Osazením předizolovaného primárního potrubí soustavy CZT, resp. zvýšením tloušťky tepelné izolace potrubí, lze uspořit rovněž až 50 % tepelných ztrát potrubí.

Regulací cirkulace teplé vody v budovách v době mimo jejich provoz lze uspořit 40– 50 % energie. Jedná se nejen o snížení nejen tepelných ztrát potrubí cirkulující teplé vody, ale také o úsporu elektrické energie potřebné na provoz oběhových čerpadel.