Služby při zajišťování správy domů vlastníků

Panelový dům úspor poskytuje Společenství vlastníků množství služeb popsaných v rámcové smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří: