O nás

Zajišťujeme kompletní přípravu na revitalizace bytových domů, včetně vyřízení dotace IROP nebo Panel 2013+, vypsání odpovídajícího výběrového řízení na zhotovitele díla. Zajistíme financování stavby společně s vybráním vhodného dotačního titulu. Vypracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme stavební povolení, zajistíme stavební dozor.